10.02.2024 Päivitetty Pienriista-alueet-osio

17.11.2023 lisätty Poliisin tiedoite katso Ajankohtaista -->Poliisi tiedoite

27.08.2023 Saaliskiintiöt ja rauhoitusalueet sekä joulurauha  2023-2024: katso Ajankohtaista

27.08.2023   Metsäkauriin kaato tulee kirjata omariistaan.

27.08.2023 Metsäkauriin metsästäjän tulisi ilmoittaa kaurispäällikölle metsästyspaikkansa ellei ole kiinteässä kyttäyskopissa. Alueen kaurispäällikkö katso Yhteystiedot 

 29.03.2023   Metsästyssäännöt päivitetty kts Metsästyssäännöt

Johtokunnan päätökset

- 26.08.2023 Sorkkaeläimien metsästykseen liittyviä määräyksiä ja suosituksia. katso Johtokunnan päätökset